Àrea Fiscal
Comptabilitat i Fiscal
Assessorament personalitzat. Assessoria fiscal / comptable. Gestió d’impostos i planificació fiscal. Gestió comptable.

Àrea Laboral
Laboral i Nòmines
Models de contractes. Gestió de nòmines. Subvencions. Seguretat Social, Altes i Baixes.

Administració
Administració de finques
Administració i gestió. Assessorament personalitzat. Gestió comptable Pisos, Solars Locals Mancomunitats, Naus, etc.

Assessoria Financera Personal
Analitzem la seva situació personal, de forma gratuïta, amb l’únic objectiu de la seva millora en el seu patrimoni. (Tot això, sense que ens compri res).