Civil
Dret de Família: (Separacions i Divorcis, pensió d’aliments, etc.) Dret de Danys. (Tota mena d’accidents inclusivament el de vehicles, reclamació d’indemnitzacions). Reclamacions de quantitat. Dret immobiliari. (Arrendaments i desnonaments, compravendes i arres, Execucions i deutes). Servei de prevenció de la morositat. Reclamacions Bancàries: Clàusules Sòl, preferents, Execucions hipotecàries. Recobrament de crèdits.

Mercantil – Societari
Constitució de societats. Contractes Mercantils Due Diligencies. Dret concursal Estructures Societàries. Empresa Familiar Operacions Societàries. Propietat industrial i intel·lectual. Transaccions Extrajudicials.

Dret Penal
Acomiadaments,  incapacitats. Mediació Magistratura. Negociació Estrangeria.

Laboral
Tràmits administratius i recursos. Permisos i llicències. Llicències d’activitat i projectes. Multes i sancions. Reclamacions a l’ajuntament. Medi Ambient Urbanisme.

Noves Tecnologies
Protecció de dades. Anàlisi de Fitxers. Documents de Seguretat. Protocols d’actuació. Controls i Auditories.